zpět / backPH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003PH brutal /2003
PH brutal /2003
post human talisman
Materiály
Šperky: lidské zuby, nábojnice a střely typu AK 47
Schránky: beton

Co vyvolává konflikty mezi lidmi a jaké jsou příčiny nenávisti a soupeření mezi národy?
Jaký je vliv a podíl jedince na spoluutváření historie?
Je možné najít nějakou obecně platnou podstatu lidskosti?

Lidskost jsme si zvykli chápat jako veskrze pozitivní charakteristiku vlastní všem lidem. Rozumíme tím jakousi svatozář, jíž je příslušník našeho rodu vybaven a která ho činí soucitným a vstřícným ke svým bližním. Tato charakteristika nás odlišuje a zároveň vyděluje ze světa zvířat. Lidskost je naším puncem dokonalosti.

Brutalita je něco, co vesměs odsuzujeme… a přece tu je stále s námi. Války, vraždění, mučení, masové vyhlazování a vyhánění…

Kde se to v lidech bere?

Ať už se nám to líbí nebo ne, historie našeho druhu je neodmyslitelně spjata s paralelním příběhem války a zbraní, jimiž byla vedena. Můžeme jen žasnout nad vynalézavostí ducha a stupněm technologického úsilí, věnovaných vývoji nástrojů, které nás mají zabít.

Díky vynálezu filmového záznamu jsme s realitou a bídou moderních válek obeznámeni tak věrně, jako by to byla naše vlastní zkušenost, se kterou se teď musíme nějak vyrovnat…

Lidské zuby jsou zde metaforou bolesti, která je nám způsobena. Na to, o čem je řeč, si vzpomenete v zubařském křesle
Zuby lovné zvěře se od pradávna stávaly součástí amuletů a talismanů. Lovcům dodávaly magickou převahu nad jejich kořistí, ještě dříve než se vydali na samotný lov.

Střely zastupují bolest a rány, kterou působíme druhým.
Má volba padla na střely do AK 47 (více známá pod jménem svého vynálezce jako kalašnikov), jde o zbraň armádního typu. Vyrábí se v bývalém Sovětském svazu a dalších devíti zemích světa a od roku 1947 bylo ve zhruba stovce verzí vyrobeno 70 milionů kusů.
Tato zbraň, ač není technicky příliš složitá (má pouze 16 odmontovatelných částí, takže ji mohou používat i desetileté děti), se stala symbolem obrovského násilí.
Malé zbraně přenosné jednou osobou způsobují v ozbrojených konfliktech až 90 % smrtelných zranění, jak vyplývá ze zprávy institutu Worldwatch Stav světa 1998

Betonové schránky jsou metaforou tíže této záležitosti a zároveň jakousi skrýší.

Textová zpráva není kompletní, neboť je předmětem další realizace.

Projekt „PH brutal“ byl pro mne osobně završením mnohaletého studia této problematiky a v neposlední řadě také bodem zlomu a bránou k lepšímu pochopení sebe sama, světa, v němž žijeme, a reality, kterou vytváříme.
PH brutal /2003
Foto poster: Vojtěch Vlk, Foto action: Martin Kotrba